• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Đảng bộ xã Kim Nọi xây dựng Đảng song song với phát triển kinh tế
Ngày xuất bản: 23/10/2019 3:00:00 CH
Lượt đọc: 5754

 Phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới, là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ xã Kim Nọi, trong nhiều năm qua. Đây là yếu tố quyết định làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã cũng như nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

 

Cán bộ, đảng viên xã Kim Nọi tham gia khởi công làm đường nông thôn, liên thôn

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ xã Kim Nọi đã luôn bám sát sự định hướng chỉ đạo của Đảng bộ huyện; chủ động xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết với nội dung cụ thể, sát thực, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của địa phương. Hàng năm, căn cứ vào nghị quyết của cả nhiệm kỳ, Đảng bộ đặc biệt quan tâm đến việc đổi mới nội dung, duy trì chế độ sinh hoạt của các chi bộ, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Nghị quyết Trung ương 4 ( Khóa XII).

Qua quán triệt, học tập, cán bộ, đảng viên đều xây dựng bản đăng ký phấn đấu, rèn luyện gắn với việc thực hiện nhiệm vụ được giao và các hành động tự giác hàng ngày. Công tác quản lý đảng viên được Đảng bộ chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc. Đảng viên đi công tác, làm ăn xa phải báo cáo; thường xuyên phải gần dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nơi đảng viên cư trú; tuyên truyền, giải thích chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho nhân dân. Đồng thời, tập hợp những ý kiến gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Do làm tốt công tác rèn luyện đạo đức, tác phong làm việc và phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ, nên nhiều năm qua, trên địa bàn xã không có đơn thư vượt cấp. Các vụ việc mâu thuẫn nhỏ trong nhân dân, được các chi bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể hòa giải, phân tích đúng, sai, để các bên rút kinh nghiệm, tạo mối đoàn kết tình làng nghĩa xóm. Đối với  công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ đã chú trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển đảng viên, nhất là đảng viên nữ theo tinh thần Nghị quyết của Đảng bộ huyện. Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đảng bộ xã Kim Nọi đã kết nạp được 6 đảng viên mới; hoàn thiện 4 hồ sơ đề nghị kết nạp Đảng cho 4 quần chúng ư tú; cử 1 đồng chí đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị tại Tỉnh Yên Bái. Hiện nay, Đảng ủy xã Kim Nọi đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho 2 đảng viên. Đồng chí Hờ A Hờ - Phó Bí thư Đảng ủy xã Kim Nọi cho biết: “Hiện nay, Đảng bộ xã Kim Nọi có tổng số 102 đảng viên sinh hoạt tại 5 chi bộ. Thời gian qua, để làm tốt công tác phát triển đảng viên song song với phát triển kinh tế ở địa phương, Đảng ủy xã không ngừng củng cố, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt của các chi bộ trực thuộc; đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cùng với đó, đề ra những giải pháp hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế để cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện. Qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương là đảng viên đi đầu trong việc phát triển kinh tế làm giàu chính đáng cho gia đình”.

Cùng với việc phát triển đảng, Đảng bộ xã Kim Nọi còn làm tốt công tác xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, như; mô hình nuôi dê cỏ của đảng viên Sùng A Sông, mô hình nuôi ong mật của đảng viên Giàng A Phình ở bản Dào Xa và Chi bộ Háng Đăng Dê đạt "trong sạch vững mạnh 5 năm liền"…… đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo nhân dân đẩy mạnh phát triển kinh tế bằng việc đưa các giống lúa lai, lúa thuần, năng suất, chất lượng cao vào gieo cấy. Trong đó diện tích lúa đông xuân 70 ha và diện tích lúa vụ mùa 210 ha, năng suất bình quân đạt 42,2 tạ/ha. Chỉ đạo nhân dân gieo trồng các diện tích ngô xuân hè 210 ha, ngô thu đông 19 ha. Ngoài ra, Đảng bộ xã còn chỉ đạo nhân dân tích cực tham gia sản xuất và chăm sóc các loại cây hoa màu khác như: Sắn, dong diềng và các loại rau củ quả để phục nhu cầu sinh hoạt của các hộ gia đình.

Đối với công tác thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, sau hơn 10 năm triển khai, xã đã tổ chức huy động mọi nguồn lực, nhất là sự đóng góp ngày công lao động của nhân dân tu sửa và làm mới các tuyến đường liên thôn, bản để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao thương hàng hóa, đồng thời xác định những tiêu chí dễ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương thực hiện trước, tiêu chí khó làm sau. Đến nay, xã đã đạt 9/19 tiêu chí và phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ đạt thêm 2 tiêu chí đó là tiêu chí số 10 và 11về xây dựng nông thôn mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ xã Kim Nọi tiếp tục tăng cường các giải pháp xây dựng Đảng vững mạnh trên cả 3 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức. Về phát triển kinh tế, tiếp tục thực hiện việc quy hoạch vùng sản xuất lúa chất lượng cao; đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét trong chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; công tác PCCCR trong mùa khô hanh và tập trung giải quyết tốt các vấn đề về an sinh xã hội tại cơ sở./.

Hồng Mỷ

 

 

 

Bản đồ huyện Mù Cang Chải

Thư viện Video

chương trình phát thanh 29.11.2021

chương trình phát thanh 27.11.2021

chương trình phát thanh 26.11.2021