Quyết định kiện toàn Hội đồng bồi thường hỗ trọ và tái định cư DỰ án đường kết nối Mường La (Sơn La), Than Uyên, Tân Uyên (Lai Châu), Mù Cang Chải, Văn Chấn, Văn Yên (Yên Bái) với đường cao ttoocs Nội Bài - Lào Cai (IC15)
Ngày xuất bản: 31/03/2023 4:41:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết