Quyết định công bố Danh mục TTHC được thay thế trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBND cấp xã tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 25/08/2021 11:06:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết