Thông báo Kết luận của đ/c Lê Trọng Khang, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023.
Ngày xuất bản: 05/10/2023 5:00:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết