Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính; chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với cơ quan hành chính nhà nước ; chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công của huyện Mù Cang Chải nám 2021 và các năm tiếp theo
Ngày xuất bản: 20/08/2021 9:24:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết