Kế hoạch đào tạo nghề giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp huyện Mù Cang Chải năm 2023
Ngày xuất bản: 20/02/2023 11:12:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết