Thông báo tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị sử dụng vốn các Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2023 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 31/07/2023 3:36:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết