Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Khang Phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại hội nghị thành viên Ủy ban nhân dân huyện tháng 3 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội tháng 3 và 3 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ tháng tư và quý II năm 2023
Ngày xuất bản: 20/04/2023 11:17:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết