Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị Thành viên Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023
Ngày xuất bản: 11/07/2023 2:31:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết