• Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã huyện Mù Cang Chải năm 2023

  Ngày xuất bản: 28/02/2023 12:00:00 SA

 • Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 205/KH-UBND ngày 29/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh kế hoạch số 115-KH/HU ngày 07/12/2022 của huyện ủy Thực hiện chương trình hành động số 128-CTr/TU ngày 27/9/2022 của ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045

  Ngày xuất bản: 22/02/2023 9:39:00 SA

 • Kế hoạch thực hiện chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 16/01/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 theo nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ và chương trình hành động số 135-CTr/TU ngày 18/11/2022 của tỉnh ủy

  Ngày xuất bản: 22/02/2023 9:36:00 SA

 • Kế hoạch triển khai thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2023

  Ngày xuất bản: 20/02/2023 2:23:00 CH

 • Kế hoạch công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân năm 2023

  Ngày xuất bản: 20/02/2023 2:19:00 CH

 • 6-10 of 1547<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết