Quyết định của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 14/07/2022 3:04:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết