Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được thay thế trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 20/01/2024 12:00:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết