Quyết định về việc ban hành Bộ Tiêu chí và Quy định quy trình đánh giá, xác định Chỉ số CCHC đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn năm 2023 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 28/09/2023 5:00:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết