Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (khu 1)
Ngày xuất bản: 18/07/2023 2:40:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết