Quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn để giao đất có thu tiền sử dụng đất dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (khu 1)
Ngày xuất bản: 18/07/2023 2:42:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết