Quyết định phê duyệt Danh mục TTHC được thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ Bưu chính công ích (BCCI) đối với các TTHCS thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở; UBND cấp huyện, cấp xã tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 24/07/2020 12:00:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết