Quyết định điều chỉnh bổ sung phân công nhiệm vụ tạm thời cho chủ tịch các phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện điều chỉnh bổ sung phân công nhiệm vụ cho các ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải khóa XXI nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày xuất bản: 20/04/2023 11:20:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết