Quyết định ban hành Quy định giá dịch vụ đo đạc; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất , quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (không bao gồm phí và lệ phí) trên địa bàn tỉnh Yên Bái
Ngày xuất bản: 01/11/2021 2:50:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết