Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động số 10-CTr/HU ngày 12/10/2021 về việc thực hiện nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2023
Ngày xuất bản: 13/01/2023 1:57:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết