Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện
Ngày xuất bản: 18/02/2022 4:19:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết