Kế hoạch tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
Ngày xuất bản: 29/08/2022 4:12:00 CH

Văn bản khác:

 • Quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất ở tại nông thôn để giao đất có thu tiền sử dụng đất dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (khu 1)
 • Quyết định phê duyệt đấu giá quyền sử dụng đất ở đất ở nông thôn dự án tư vấn công tác đấu giá quyền sử dụng đất Quỹ đất dân cư nông thôn mới tại xã Púng Luông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (khu 1)
 • Quyết định phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất ở nông thôn dự án xây dựng khu dân cư nông thôn mới tại xã Khao Mang, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (khu 1)
 • Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Thông báo kết quả đánh giá , xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện, năm học 2022 - 2023
 • 71-75 of 1685<  ...  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết