Kế hoạch tổ chức sát hạch đối với nhân sự dự kiến giới thiệu bầu tham gia lần đầu giữ chức vụ Trưởng các tổ chức chính trị xã hội các xã (đợt IV) giai đoạn 2021-2026
Ngày xuất bản: 30/11/2022 4:59:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết