Kê hoạch tổ chức lễ công bố quyết định và đón nhận Bằng xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Danh lam, thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải; Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia "Lễ mừng cơm mới của người Mông huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái"
Ngày xuất bản: 23/12/2021 8:37:00 SA

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết