• Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số huyện tại Hội nghị sơ kết công tác chuyển đổi số 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 17/07/2023 2:38:00 CH

 • Thông báo kết quả đánh giá , xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân lãnh đạo quản lý Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và các đơn vị trường học thuộc Ủy ban nhân dân huyện, năm học 2022 - 2023

  Ngày xuất bản: 15/07/2023 2:36:00 CH

 • Quyết định thành lập Ban Giám sát Chuyển đổi số để độc lập đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu chuyển đổi số huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 13/07/2023 2:34:00 CH

 • Thông báo kết luận của đồng chí Lê Trọng Khang - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tại Hội nghị Thành viên Ủy ban nhân dân huyện đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2023

  Ngày xuất bản: 11/07/2023 2:31:00 CH

 • Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua làm nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2023

  Ngày xuất bản: 10/07/2023 2:29:00 CH

 • 21-25 of 1632<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết