Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước huyện Mù Cang Chải năm 2022 và các năm tiếp theo
Ngày xuất bản: 18/07/2022 3:11:00 CH

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết