• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải tổ chức Họp thường kỳ tháng 6 năm 2017
Ngày xuất bản: 26/06/2017 1:22:06 SA

 Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVIII Họp thường kỳ đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2017, tiến hành xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỳ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã La Pán Tẩn. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ Ban Thường vụ Đảng ủy xã La Pán Tẩn chưa nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng đến cán bộ, đảng viên và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; chưa quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm chính trị của địa phương, uy tín của tổ chức đảng.

Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với đảng viên Giàng Thị Bla, đảng viên chi bộ bản Trống Tông, đảng bộ xã Chế Cu Nha và đảng viên Vàng A Thênh, đảng viên chi bộ bản Tu San, đảng bộ xã Nậm Có vi phạm vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 5).

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lý Chồng Di, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã La Pán Tẩn và đồng chí Hảng Xáy Chông, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã La Pán Tẩn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, làm ảnh hưởng đến uy tín của người đứng đầu cấp ủy.

Căn cứ quy định Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thống nhất quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lý Chồng Di và đồng chí Hảng Xáy Chông bằng hình thức Khiển trách.

Ngoài ra Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thống nhất các nội dung đánh giá kết quả công tác tháng 5, phân công nhiệm vụ các thành viên triển khai nhiệm vụ tháng 6 theo kế hoạch.

                                                                    Đặng Tuấn Hùng

                                                               Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 

CÁC TIN KHÁC

 • Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân
 • Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Quyết đinh về việc công nhận tập huấn viên huyện Mù Cang Chải bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải
 • Kế hoạch tổ chức Hội thi " Hòa giải viên giỏi" huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch số 44 của Ủy ban nhân dân huyện về phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và phổ biến pháp luật năm 2020
 • Kế hoạch phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và phổ biến pháp luật năm 2020
 • Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1
 • Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2022"
 • Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
 • 1-10 of 84<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 10.04.2021

  chương trình phát thanh 09.04.2021

  chương trình phát thanh 08.04.2021