• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Thông báo Kỳ họp Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy tháng 5/2017
Ngày xuất bản: 23/05/2017 3:16:53 SA

             Ngày 16 tháng 5 năm 2017 Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVIII họp thường kỳ tháng 5/2017. Đồng chí Đặng Tuấn Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy chủ trì kỳ họp.

Tại kỳ họp Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét kết luận các nội dung sau:

            I. Về thi hành kỷ luật

            1. Đồng chí Nguyễn Thu Huyền - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã - Bí thư chi bộ - Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng xã Nậm Có. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao còn thiếu trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đơn vị, quy chế dân chủ ở cơ sở, gây ảnh hưởng đến việc quy tụ, đoàn kết, tập hợp cán bộ, đảng viên, giáo viên trong đơn vị.

            2. Đồng chí Hoàng Thị Điển - Phó hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng xã Nậm Có. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, chưa tham mưu kịp thời cho đồng chí Hiệu trưởng về lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đơn vị, quy chế dân chủ ở cơ sở gây ảnh hưởng đến việc quy tụ, đoàn kết, tập hợp cán bộ, đảng viên, giáo viên trong đơn vị.

            3. Đồng chí Giàng A Tu - Trưởng công an xã Cao Phạ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cấp sổ hộ khẩu và điều chỉnh thay đổi ngày tháng năm sinh cho công dân Giàng A Chùa, sai quy định về quy trình đăng ký cư trú.

            Căn cứ Quy định 181 - QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ chính trị về "Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm", Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định:

            - Thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Thu Huyền - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường mầm non Hoa Hồng xã Nậm Có bằng hình thức Khiển trách.

            - Thi hành kỷ luật đồng chí Hoàng Thị Điển - Phó hiệu trưởng trường Mầm non Hoa Hồng xã Nậm Có bằng hình thức Khiển trách.

            - Thi hành kỷ luật Đồng chí Giàng A Tu - Trưởng công an xã Cao Phạ bằng hình thức Khiển trách.

            II. Đề nghị xem xét kỷ luật

            Đồng chí Giàng Thị Bla - Đảng viên chi bộ bản Trống Tông xã Chế Cu Nha. Vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 5).  

            Căn cứ Quy định 181 - QĐ/TW ngày 30/3/2013 của Bộ chính trị về "Quy định xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm", Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét xử lý kỷ luật đồng chí Giàng Thị BLa theo quy định.

            Ngoài ra tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã xem xét một số nội dung sau theo thẩm quyền: (1) Giao cho đoàn kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm theo Quyết định số  20 - QĐ/UBKT ngày 24/4/2017 của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy theo quy định; (2) Tham gia ý kiến vào dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về xử lý kỷ luật đảng viên theo công văn số 715 - CV/TU ngày 08/5/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái; (3) Cho ý kiến vào dự thảo quy trình về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Ban thường vụ Huyện ủy trình Thường trực Huyện ủy./.

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy

 

CÁC TIN KHÁC

 • Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân
 • Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Quyết đinh về việc công nhận tập huấn viên huyện Mù Cang Chải bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải
 • Kế hoạch tổ chức Hội thi " Hòa giải viên giỏi" huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch số 44 của Ủy ban nhân dân huyện về phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và phổ biến pháp luật năm 2020
 • Kế hoạch phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và phổ biến pháp luật năm 2020
 • Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1
 • Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2022"
 • Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
 • 1-10 of 84<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 10.04.2021

  chương trình phát thanh 09.04.2021

  chương trình phát thanh 08.04.2021