• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

website counter
Một số khẩu hiệu tuyên truyền tháng 8/2016
Ngày xuất bản: 27/07/2016 2:20:08 SA

 1. Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống công tác Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930 - 01/8/2016)!

2. Nhiệt liệt chào mừng 71 năm Ngày Cách mạng Tháng tám (19/8/1945 – 19/8/2016) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2016)!

3. Tinh thần cách mạng Tháng tám và Quốc khánh 2/9 bất diệt !

4. Chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2016) và 11 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 - 19/8/2016)!

5. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016!

6. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

7. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XVIII, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

8. Cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải nguyện suốt đời học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh!

9. Sống, chiến đấu, lao động, học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

 

 

                                                                            BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

CÁC TIN KHÁC

 • Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân
 • Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Quyết đinh về việc công nhận tập huấn viên huyện Mù Cang Chải bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải
 • Kế hoạch tổ chức Hội thi " Hòa giải viên giỏi" huyện Mù Cang Chải năm 2020
 • Kế hoạch số 44 của Ủy ban nhân dân huyện về phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và phổ biến pháp luật năm 2020
 • Kế hoạch phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và phổ biến pháp luật năm 2020
 • Báo cáo số 326/BC-UBND ngày 11/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về tình hình thi hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn huyện Mù Cang Chải năm 2019
 • Báo cáo số 325/BC-UBND ngày 10/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để giảm chi phí tuân thủ pháp luật, nâng xếp hạng chỉ số B1
 • Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2022"
 • Báo cáo số 254/BC-UBND ngày 05/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tổng kết Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020
 • 1-10 of 84<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chương trình phát thanh 25.9.2021

  chương trình phát thanh 24.9.2021

  chương trình phát thanh 23.9.2021