• Loading...
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái
 

Thư viện hình ảnh

Lượt truy cập

 • Nâng cao hiệu quả giáo dục cho thanh niên, thiếu niên, nhi đồng trên không gian mạng

  Ngày xuất bản: 24/03/2022 2:46:44 SA

 • Tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và nâng cao chất lượng hoạt động trợ giúp pháp lý đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam

  Ngày xuất bản: 24/03/2022 2:43:09 SA

 • Kế hoạch tuyên truyền năm 2022

  Ngày xuất bản: 24/03/2022 2:36:15 SA

 • Kế hoạch tuyên truyền các ngày lễ lớn các sự kiện trọng đại năm 2022

  Ngày xuất bản: 24/03/2022 2:32:28 SA

 • Kế hoạch Về việc triển khai thực hiện kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 32-CT/TW của Ban bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ nhân dân

  Ngày xuất bản: 19/01/2021 7:01:33 SA

 • Kế hoạch thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải

  Ngày xuất bản: 19/01/2021 6:57:03 SA

 • Quyết đinh về việc công nhận tập huấn viên huyện Mù Cang Chải bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải

  Ngày xuất bản: 21/04/2020 9:22:08 SA

 • Kế hoạch tổ chức Hội thi " Hòa giải viên giỏi" huyện Mù Cang Chải năm 2020

  Ngày xuất bản: 26/03/2020 9:29:30 SA

 • Kế hoạch số 44 của Ủy ban nhân dân huyện về phổ biến các luật, nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV và phổ biến pháp luật năm 2020

  Ngày xuất bản: 06/03/2020 1:24:17 SA

 • Kế hoạch phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và phổ biến pháp luật năm 2020

  Ngày xuất bản: 26/03/2020 9:23:48 SA

 • 1-10 of 88<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >

  Bản đồ huyện Mù Cang Chải

  Thư viện Video

  chuong trinh phat thanh 28.6.2022

  chuong trinh phat thanh 27.6.2022

  chuong trinh phat thanh 25.6.2022