Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Mù Cang Chải tổ chức Họp thường kỳ tháng 6 năm 2017
26/06/2017 8:22:00 SA
2984 lượt xem
In Đọc bài

 Ủy Ban Kiểm tra Huyện ủy khóa XVIII Họp thường kỳ đánh giá kết quả công tác kiểm tra, giám sát tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2017, tiến hành xem xét đề nghị thi hành kỷ luật đối với tổ chức đảng và đảng viên vi phạm.

 Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỳ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ Đảng ủy xã La Pán Tẩn. Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ Ban Thường vụ Đảng ủy xã La Pán Tẩn chưa nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng đến cán bộ, đảng viên và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy; chưa quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, làm ảnh hưởng đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm chính trị của địa phương, uy tín của tổ chức đảng.

Đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với đảng viên Giàng Thị Bla, đảng viên chi bộ bản Trống Tông, đảng bộ xã Chế Cu Nha và đảng viên Vàng A Thênh, đảng viên chi bộ bản Tu San, đảng bộ xã Nậm Có vi phạm vi phạm chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 5).

Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xem xét quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lý Chồng Di, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã La Pán Tẩn và đồng chí Hảng Xáy Chông, Phó bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã La Pán Tẩn vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế làm việc, làm ảnh hưởng đến uy tín của người đứng đầu cấp ủy.

Căn cứ quy định Điều lệ Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy thống nhất quyết định thi hành kỷ luật đối với đồng chí Lý Chồng Di và đồng chí Hảng Xáy Chông bằng hình thức Khiển trách.

Ngoài ra Ủy ban kiểm tra Huyện ủy thống nhất các nội dung đánh giá kết quả công tác tháng 5, phân công nhiệm vụ các thành viên triển khai nhiệm vụ tháng 6 theo kế hoạch.

                                                                    Đặng Tuấn Hùng

                                                               Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

 

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết