Tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2017); 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Mù Cang Chải (02/7/1957 – 02/7/207).
29/06/2017 8:18:00 SA
3348 lượt xem
In Đọc bài

 HUYỆN UỶ MÙ CANG CHẢI                                 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

        BAN TUYÊN GIÁO             

              *                                          Mù Cang Chải, ngày 22 tháng 6 năm 2017

     Số: 92 -CV/TG

  “ V/v tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày

 thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2017);

 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Mù Cang Chải

          (02/7/1957 – 02/7/207).

 

 

 

Kính gửi:    - Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy;

                      - Phòng Văn hóa - Thông tin;

                      - Đài Truyền thanh - Truyền hình.

                      - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội

Thực hiện Công văn 468 - CV/TG, ngày 16/6/2016 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; kế hoạch số 74 - KH/HU, ngày 14/6/2017 của Huyện ủy Mù cang Chải. Để công tác tuyên truyền 72 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 - 30/6/2017); 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Mù Cang Chải (02/7/1957 – 02/7/2017) đạt kết quả, tạo không khí phấn khởi, tự hào trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ban Tuyên giáo Huyện ủy Mù Cang Chải đề nghị:

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy căn cứ vào điều kiện thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị, có các hình thức tuyên truyền phù hợp; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, trường học, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa của các ngày kỷ niệm; tiến hành treo băng zôn, khẩu hiệu, trước tiền sảnh, cơ quan, đơn vị; thời gian từ 29/6 đến hết ngày 03/7/2017

2. Phòng Văn hóa - Thông tin tiến hành tuyên truyền trên các phương tiện trực quan, xe loa lưu động, treo băng zôn, trước tiền sảnh Huyện ủy, HĐND - UBND huyện, trên các trục đường chính, khu trung tâm huyện. Thời gian từ ngày 29/6 đến hết ngày 03/7/2017

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình tăng thời lượng phát sóng,  đưa tin bài phóng sự, đề cương tuyên truyền, các thành tích tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương; tuyên truyền đậm nét về các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm, đồng thời tuyên truyền biểu dương, nhân rộng các tấm gương tiêu biểu, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

4. Đội ngũ Báo cáo viên, Ban tuyên giáo cơ sở chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền hiệu quả, thiết thực; đồng thời đổi mới công tác tuyên truyền, kết hợp việc tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái và 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện gắn với tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa của địa phương; đưa việc tuyên truyền các ngày kỷ niệm vào trong các buổi họp chi bộ, họp bản, tổ dân phố, khu dân cư để cán bộ, đảng viên, nhân dân nắm bắt và tích cực hưởng ứng.

5. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội: Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về các ngày kỷ niệm sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và nhân dân; kết hợp lồng ghép công tác tuyên truyền với các phong trào thi đua yêu nước, nhiệm vụ của các ngành, cơ quan, đơn vị.

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 -30/6/2017)!

2. Đảng bộ tỉnh Yên Bái -72 năm xây dựng và phát triển!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày Đảng bộ huyện Mù Cang Chải (02/7/1957 -02/7/2017)!

4. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải quyết tâm phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVIII đề ra!

5. Ra sức thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện!

6. Cán bộ, nhân dân các dân tộc huyện Mù cang chải nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

7. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

8. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

9. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Trên đây là công văn tuyên truyền kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 -30/6/2017); 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Mù Cang Chải (02/7/1957 - 02/7/2017). Đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc; Phòng Văn hóa - Thông tin; Đài Truyền thanh - Truyền hình; Đội ngũ Báo cáo viên, ban tuyên giáo cơ sở; MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội, tổ chức thực hiện đạt kết quả./.

(Gửi kèm đề cương tuyên truyền)

 

Nơi nhận:                                               TRƯỞNG BAN                                                                              

-Như kính gửi;                                                    

-Lưu TG./.

 

                                                                    

                            

                                                     Đào Thị Thu Thủy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN

Kỷ niệm 72 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 -30/6/2017) và 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Mù Cang Chải (02/7/1957 -02/7/2017)

--------------------

I. Kỷ niệm 72 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái (30/6/1945 -30/6/2017)

Ngày 30/6/1945 tại chiến khu Vần – Hiền lương, Xứ ủy Bắc kỳ đã quyết định thành lập Ban cán sự Đảng liên tỉnh Yên Bái – Phú Thọ. Sự kiện trọng đại này đã mở ra một bước ngoặt mới cho phong trào đấu tranh cách mạng ở địa phương. Mặc dù Đảng bộ Yên Bái mới ra đời, số lượng đảng viên ít, song Đảng bộ đã thực hiện đúng đắn sáng tạo chủ trương của Trung ương, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và xứ ủy Bắc Kỳ đã lãnh đạo phong trào đấu tranh cách mạng của quần chúng ngày một phát triển, khởi nghĩa thành công, lập nên chính quyền cách mạng lâm thời, là một trong những địa phương tiêu biểu sớm dành được chính quyền và ít hao tổn xương máu.

Khi thực dân Pháp mở rộng phạm vi xâm lược, thôn tính tỉnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân Yên Bái kiên trì thực hiện đường lối kháng chiến  “toàn dân, toàn diện, trường kỳ và tự lực cánh sinh” kết hợp “vừa kháng chiến vừa kiến quốc” của Đảng, bám đất, bám dân, huy động sức người sức của và phối hợp với bộ đội chủ lực mở nhiều chiến dịch Sông Thao (1949), Lê Hồng Phong (1950), Lý Thường Kiệt (1951) loại khỏi chiến đấu hàng vạn tên địch, từng bước mở rộng vùng giải phóng.

           Đặc biệt trong chiến dịch Tây Bắc (1952) cùng với bộ đội chủ lực quân dân tỉnh Yên Bái đã đập tan hoàn toàn phân khu Nghĩa Lộ, giải phóng quê hương khỏi ách chiếm đóng của thực dân Pháp. Ngay sau khi Yên Bái được giải phóng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục dồn sức thực hiện nhiệm vụ của Đảng, Bác Hồ và chính phủ giao phó là mở con đường huyết mạch nối liền căn cứ địa Việt Bắc với chiến trường Tây Bắc. Đảng bộ đã huy động gần 5 vạn lượt người góp 3,6 triệu ngày công, cung cấp hơn 2.000 tấn lương thực, thực phẩm cho chiến dịch Điện Biên Phủ, bảo đảm tuyến đường từ Yên Bái sang Sơn La thông suốt, trong đó có nhiều trọng điểm máy bay đánh phá ác liệt như bến Âu Lâu, đèo Lũng Lô.. góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

           Hòa bình lập lại Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh đã bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, cải tạo các hủ tục lạc hậu, phát triển lực lượng sản xuất, thiết lập quan hệ sản xuất mới, tập trung xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật trong đó có công trình thủy điện Thác Bà, đứa con đầu lòng của ngành thủy điện Việt Nam.

           Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, Đảng bộ đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt các phong trào “tay cày, tay súng”, “mỗi người làm việc bằng hai, vì miền nam ruột thịt”…đã động viên được tinh thần, khí thế và sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu. Trong hai cuộc chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của Mỹ, quân và dân Yên Bái đã phối hợp với bộ đội chủ lực bắn rơi 115 máy bay, tiêu diệt và bắt gọn nhiều toán gián điệp, biệt kích.

          Với tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, tỉnh Yên Bái đã huy động cao độ sức người, sức của cho chiến trường miền nam, đóng góp 28 vạn tấn lương thực, 15 vạn tấn thực phẩm; tiễn đưa gần 25.000 thanh niên gia nhập ngũ, trong đó có 4 tiểu đoàn mang tên Yên Ninh tham gia chiến đấu trên khắp các chiến trường, góp phần cùng cả nước làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước. Bước vào giai đoạn cách mạng XHCN, tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ tổ quốc XHCN, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Yên Bái đã đạt được một số thành quả về lĩnh vực kinh tế - xã hội, lần lượt làm thất bại âm mưu phá hoại, xâm lược, gây mất ổn định của các thế lực phản động, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia.

           Cùng với toàn Đảng và nhân dân cả nước, trong công cuộc đổi mới, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo nhân dân các dân tộc trong tỉnh vượt qua nhiều khó khăn thử thách, nhất là cuối những năm 80 cuối thế kỷ XX, khi các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, các thế lực chống phá sự nghiệp cách mạng của nước ta quyết liệt bằng nhiều thủ đoạn, bao vây, cấm vận bằng kinh tế.

           Phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã năng động sáng tạo trong việc cụ thể hóa đường lối của Đảng vào thực tiễn địa phương, phát huy tiềm năng, thế mạnh, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, giữ vững quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội, tạo thế và lực mới. Trong những năm gần đây với ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã vương lên đạt được những thành tựu quan trọng và khá toàn diện.

Năm 2016, trước bối cảnh diễn biến phức tạp của tình hình trong nước quốc tế và khu vực, Đảng bộ đã kịp thời đề ra những chủ trương, giải pháp cụ thể, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 7,3 %; thu nhập binh quân 29 triệu đồng, tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 309.803 tấn, gía trị sản xuất công nghiệp đạt 8.200 tỷ đồng, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, tỷ lệ hộ nghèo giảm 5,29%, giải quyết việc làm cho 18.120 lao động; thu ngân sách đạt  2.298 tỷ đồng; trên con đường hội nhập và phát triển, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục khó khăn, chủ động sáng tạo. Trong xu thế mới, Yên Bái đã và đang mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, chủ động và tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững mội trường hòa bình, an toàn thu hút vốn đầu tư vào tỉnh; tạo thêm điều kiện thuận lợi cho tỉnh tiếp tục đổi mới và phát triển toàn diện theo hướng CNH – HĐH.

        Đặc biệt trong thời gian qua, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 05– CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ . Những vấn đề nổi cộm, vướng mắc, bức xúc được đưa ra giải quyết. Từ đó củng cố, tăng cường năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân với Đảng được nâng lên; tác động mạnh mẽ đến việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

        Trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã không ngừng đổi mới, vươn lên đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong từng thời kỳ cách mạng. Từ chi bộ đảng cộng sản đầu tiên chỉ với vài đảng viên, đến nay hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái được xây dựng đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Đảng bộ tỉnh Yên Bái hiện có 13 đảng bộ trực thuộc, trong đó 322 đảng bộ cơ sở, 252 chi bộ cơ sở, 3.185 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở với tổng số 52.428 đảng viên. Đến nay đã xây dựng được chi bộ ở 100% thôn, bản trong toàn tỉnh. Làm tốt công tác phát triển Đảng, hằng năm kết nạp mới được 2.194 đảng viên, vượt 22% kế hoạch (trong đó đảng viên là đoàn viên thanh niên là 1.618 đồng chí, chiếm 74%).

         Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, 72 năm qua, Đảng bộ tỉnh Yên Bái không ngừng trưởng thành về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đoàn kết lãnh đạo nhân dân tỉnh nhà, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc XII; sớn đưa tỉnh Yên bái trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng Trung du miền núi phía bắc.

II. Kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Mù Cang Chải (02/7/1957 -  02/7/2017)

Huyện Mù Cang Chải (trước đây gọi là Châu Mù Cang Chải) chính thức được thành lập ngày 18/10/1957 theo nghị định số 606/TTg, ngày 18/10/1955 của Thủ tướng Chính phủ, thuộc khu tự trị Thái Mèo, gồm 13 xã, trước đây thuộc Châu Văn Chấn, Than Uyên và Mường La. Từ khi thành lập đến nay trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành huyện Mù Cang Chải đã thực hiện đúng đắn sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng tỉnh Yên Bái  nói  riêng và của cả nước nói chung.

Là một huyện vùng cao của Tỉnh Yên Bái, Mù Cang Chải có bề dầy lịch sử và truyền thống văn hóa lâu đời. Nằm ở vị trí quan trọng về chiến lược không chỉ ở tỉnh mà còn ở cả vùng Tây Bắc của Tổ quốc. Khi thực dân Pháp xâm lược Yên Bái, chúng thường xuyên tổ chức những đợt tấn công lên miền đất này, nhưng đã vấp phải sự kháng cự quyết liệt của các thủ lĩnh người Mông như Lý Nủ Chu, Giàng Khua Kỷ, với đội du kích Khau Phạ, Chế Tạo, Lao Chải đã phối hợp với bộ đội chủ lực, tổ chức 76 trận đánh lớn tiêu diệt 334 tên Pháp và phỉ gây cho thực dân Pháp những tổn thất nặng nề, đồng thời tham gia kêu gọi được 750 tên quay trở về với nhân dân, huy động trên 80 tấn lương thực, thực phẩm phục vụ bộ đội, đóng góp hàng vạn ngày công cho chiến dịch, góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu năm 1954.

Trong những năm tháng vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa chiến đấu chống lại chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, vừa chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam, Huyện đã đóng góp 2 vạn ngày công, 3.500 lượt dân công phục vụ tiền tuyến, 210 tấn lương thực, 115 tấn thực phẩm, tiễn đưa 396 thanh niên lên đường nhập ngũ, 1 đại đội thanh niên xung phong, 83 đồng chí phục vụ chiến trường E. Nhiều đồng chí nêu cao tấm gương dũng cảm lập công xuất sắc, 10 đồng chí trở thành sỹ quan cao cấp trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Từ cuộc sống tăm tối, mù chữ, đói nghèo phiêu bạt từ cánh rừng này sang cánh rừng khác, ngày nay con em người dân nơi đây đã được học chữ, nhiều người trở thành kỹ sư, bác sĩ, thầy giáo giỏi, nhiều người đang giữ các cương vị chủ chốt của Huyện, của Tỉnh, Trương ương, cuộc sống của đồng bào Mông cơ bản đã ổn định. Ánh sáng văn hoá đã đến được tận bản làng, những hủ tục ma chay cưới xin dần được đẩy lùi, tập quán trồng cây thuốc phiện đã bị xoá bỏ về căn bản, đời sống vật chất, tinh thần của bà con được cải thiện .

Phát huy truyền thống của Huyện Anh hùng trong thời kỳ đổi mới. Trong những năm qua được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trực tiếp là của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; sự phối hợp giúp đỡ có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; đặc biệt là sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải.

Kinh tế huyện không ngừng phát triển, riêng năm 2016; tổng sản lượng lương thực cỏ hạt năm 2016 đạt 38.776 tấn tăng 6,2% so với cùng kỳ, vượt 1,3% kế hoạch. Trong đó: Sản lượng thóc đạt 23.370 tấn; sản lượng ngô đạt 15.406 tấn; tổng đàn gia súc chính hiện có là 58.334 con, đạt 100% kế hoạch; tổng đàn gia cầm là 172.000 con đạt 100% kế hoạch, tăng  4,8% so với cùng kỳ; tổng thu ngân sách trong năm 2016 đạt: 493,087 tỷ đồng, đạt 155% dự toán tỉnh, huyện giao đầu năm, tăng 2% so với cùng kỳ; Giá trị sản lượng sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp năm 2016 đạt 271,5 tỷ đồng (giá so sánh 2010) tăng 35,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 100,6% so với kế hoạch; Sau hơn 5 năm triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới, có 2 xã đạt 11 tiêu chí, 2 xã đạt 10 tiêu chí, 4 xã đạt 9 tiêu chí, 3 xã đạt 8 tiêu chí, 1 xã đạt 7 tiêu chí, 1 xã đạt 5 tiêu chí. Giá trị sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp từ 61,4 tỷ đồng năm 2010 tăng lên 200 tỷ đồng năm 2015, tăng 138 tỷ đồng.

Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, bộ mặt nông thôn miền núi ngày một khang trang. Đến nay 14/14 xã, thị trấn có đường ô tô bê tông đến trung tâm; 100% bản có đường xe máy phục vụ nhân dân đi lại trong mùa khô; 100% xã có trạm y tế và điểm bưu chính viễn thông, 100 % xã có Internet đến trung tâm; 14/14 ủy ban xã, thị trấn được xây dựng khang trang; 74% hộ gia đình được sử dụng điện lưới quốc gia; hệ thống thủy lợi cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất của bà con nhân dân; tỷ lệ hộ dân được xem truyền hình Việt Nam, nghe đài tiếng nói Việt Nam đạt 75 %.

 Hệ thống thương mại dịch vụ ngày càng phát triển đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hóa trong năm 150 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch; tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển du lịch, thương mại, dịch vụ gắn với Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang và di tích quốc gia nơi thành lập Đội du kích Khau Phạ huyện Mù Cang Chải giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020” bước đầu phát huy hiệu quả tích cực.  

Văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ mới: bình quân hằng năm tạo việc làm mới cho 801 lao động, tỷ lệ giảm nghèo bình quân hằng năm đạt 8,34 %; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm xã hội hằng năm đạt 98, 6%; toàn huyện có 36 đơn vị trường, 560 lớp với 18.528 học sinh; 13/14  xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập THCS, cơ sở vật chất đảm bảo cho công tác giảng dạy, đáp ứng nhu cầu dạy và học tập của thầy và trò; hằng năm khám chữa bệnh cho trên 59.849 lượt người; công tác dân số kế hoạch hóa gia đình thường xuyên được quan tâm, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên giảm còn mức 1,53%; phong trào thể dục, thể thao, văn hóa văn nghệ đã thu hút đông đảo quần chúng tham gia với 35 câu lạc bộ thể thao, các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc.

Song song với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội, huyện cũng hết sức quan tâm thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh. Chủ động phòng chống có hiệu quả âm mưu “Diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân rộng khắp. Xây dựng khu vực phòng thủ huyện vững chắc. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc.Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. Trên địa bàn huyện nhiều năm liền không có điểm nóng sảy ra, các hủ tục lạc hậu mê tín dị đoan dần được đẩy lùi. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn luôn được giữ vững.

 Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được chú trọng và thường xuyên chăm lo. Đảng bộ luôn coi đây là nhiệm vụ hàng đầu và là yếu tố quyết định thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 33 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy, trong đó 19 Đảng bộ và 14 chi bộ. Tổng số chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở là 187, với 2.416 đảng viên.

           Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết các dân tộc, tập hợp rộng rãi quần chúng nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển quê hương, từng bước rút gần khoảng cách với các huyện vùng thấp.

Đặc biệt trong những tháng đầu năm 2017, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế - xã hội có những chuyển biến và đạt được nhiều kết quả tích cực; kinh tế tiếp tục phát triển, môi trường kinh doanh được cải thiện, hoạt động thương mại dịch vụ cơ bản đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất tiêu dùng của nhân dân; văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học, công tác an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân được đảm bảo; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội ổn định; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được củng cố, đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu lực, hiệu quả.

 Ghi nhận thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện nhà đã đạt được trong 60 năm xây dựng và phát triển, 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, năm 2000 Đảng và Nhà nước ta đã phong tặng huyện danh hiệu: “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” . Năm 1998 xã Cao Phạ được phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” thời kỳ kháng chiến chống Pháp. Năm 2007 được Nhà nước cấp Bằng công nhận “Danh thắng ruộng Bậc thang cấp Quốc gia”. Năm 2012 đón nhận “Huân chương lao động hạng nhất” và đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp Quốc gia “Nơi thành lập đội du kích Khau Phạ” và nhiều phần thưởng cao quý khác cho các tập thể, cán bộ và nhân dân huyện Mù Cang Chải.

 Trong những năm qua mặc gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng chung của suy thoái kinh tế và khủng hoảng tài chính toàn cầu, trong khó khăn chung của tỉnh, nhưng với quyết tâm và sự nỗ lực cao của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện, đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, Người đã sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, huyện Mù Cang Chải đã từng bước vượt qua khó khăn đạt được những kết quả đáng khích lệ góp phần sớm đưa huyện thoát khỏi đói nghèo. Những thành tựu đạt được là điểm tựa để Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải vững bước trên chẵng đường tiếp tục công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đó, Đảng bộ huyện xác định những nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới như sau:

* Về phát triển kinh tế:

Chỉ đạo sản xuất nông nghiệp tăng cả diện tích, năng suất, sản lượng, trong đó chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng các hộ, nhóm hộ vừa và nhỏ, phát huy kinh tế hộ gia đình. Tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế rừng, kinh tế hộ gia đình gắn với bảo vệ và phát triển rừng. Tiếp tục triển khai xây dựng nông thôn mới theo Đồ án, Đề án đã được phê duyệt. Triển khai có hiệu quả Đề án “Phát triển du lịch, dịch vụ gắn với Danh thắng Quốc gia Ruộng bậc thang và di tích Quốc gia nơi thành lập Đội du kích Khau Phạ huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2014 – 2015, định hướng đến năm 2020”. Tăng cường liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, xã hội hóa đầu tư phát triển thương mại, dịch vụ. Xây dựng thương hiệu một số mặt hàng nông nghiệp đặc trưng thế mạnh của địa phương. Phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện. Tranh thủ các nguồn vốn đầu tư, củng cố và phát triển cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng nông thôn mới. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng chỉnh trang đô thị, quản lý đất đai, quản lý khái thác khoáng sản theo quy định cuả pháp luật và bảo vệ môi trường sinh thái. Tập trung rà soát quản lý thu chi ngân sách, thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật. Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng, bình đẳng trước pháp luật.

* Về văn hóa xã hội:

 Tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp về giáo dục và đào tạo. Tiếp tục củng cố, phát triển quy mô mạng lưới trường lớp học, đổi mới phương pháp dạy và học, công tác quản lý giáo dục, ứng dụng khoa học công nghệ, thông tin vào giảng dạy; tiếp tục thực thiện Đề án truyền sắp xếp quy mô, mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2016 – 2020. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hành động quốc gia về y tế, khuyến khích phát triển các dịch vụ khám chữa bệnh chất lượng cao, tăng cường công tác xã hội hóa về y tế - Dân số KHHGĐ từ huyện đến cơ sở, công tác phòng, chống dịch bệnh, chương trình y tế quốc gia hằng năm theo kế hoạch. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng cai nghiện ma túy. Thực hiện đồng bộ giải pháp giảm nghèo bền vững cho các hộ nghèo. Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mông huyện Mù Cang Chải, giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Tích cực vận động nhân dân thực hiện và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

* Về quốc phòng – an ninh, nội chính:

Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối và trực tiếp của Đảng bộ với lực lượng vũ trang huyện. Kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đi đôi với nhiệm vụ củng cố quốc phòng, an ninh trong giai đoạn hiện nay. Làm tốt công tác phòng, chống tội phạm, nhất là các loại tội phạm liên quan đến ma túy, hình sự, buôn bán phụ nữ và trẻ em. Thực hiện tốt chiến lược cải cách Tư pháp đến năm 2020. Tăng cường giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho nhân dân, nâng cao ý thức trách nhiệm trình độ mọi mặt cho đội ngũ cán bộ.

* Công tác lãnh đạo xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể:

Xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện nâng cao năng lực, phẩm chất đạo đức cán bộ chính quyền các cấp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở, đảm bảo vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới. Phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tập hợp quần chúng, đổi mới phương thức hoạt động, hướng về cơ sở trọng dân, gần dân. Thực hiện tốt quy chế phối hợp với HĐND, UBND, các ngành liên quan, nâng cao chất lượng giám sát và phản biện xã hội. Xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh vận động thuyết phục nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

* Về công tác xây dựng Đảng:

Đẩy mạnh giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, quy định, kết luận của Đảng các cấp. Đặc biệt là việc thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách  Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ““Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Củng cố xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, khuyến khích phát triển đảng viên và tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp, phát triển đảng viên nữ nông thôn. Tăng cường lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của đảng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, suy thoái đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận của hệ thống chính trị, đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền và nhân rộng các mô hình dân vận khéo. Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với hoạt động của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể. Đổi mới phong cách lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, đảm bảo hoạt động đúng Điều lệ Đảng, các quy định của Trung ương và quy chế làm việc của cấp ủy…

   Nhìn lại chặng đường 60 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển của Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, với những thành tựu đạt được thật đáng tự hào. Trên con đường cách mạng mới sẽ còn nhiều khó khăn và thách thức, nhưng chúng ta tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện, quê hương Mù Cang Chải sẽ ngày càng khởi sắc, luôn xứng đáng với danh hiệu “Anh hùng trong thời kỳ đổi mới”. Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện Mù Cang Chải, tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình, nguyện đi theo Đảng, xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, gương mẫu học tập và làm theo  tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, tỉnh lần thứ XVIII; nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện phát triển toàn diện.

                                                                                    BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

 

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết