Một số khẩu hiệu tuyên truyền tháng 11
03/11/2016 1:40:45 SA
2677 lượt xem
In Đọc bài

  

1. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 99 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2016) !

2. Kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016)!

3. Chào mừng kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11!

4. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016!

5. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

6. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

7. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

8. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

9. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm!

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!                                           

                                                                                                                BAN TUYÊN GIÁO

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết