Một số khẩu hiệu tuyên truyền tháng 10/2016
05/10/2016 3:54:58 SA
2837 lượt xem
In Đọc bài

  

 

 

1. Chào mừng kỷ niệm 62 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2016)!

2. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2016)!

3. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2 (19/10/1946 - 19/10/2016)!

4.  Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 59 năm Ngày thành lập huyện Mù Cang Chải (18/10/1957 - 18/10/2016)!

5. Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày truyền thống các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng cấp ủy !

6. Nhiệt liệt chào mừng 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2016)!

7. Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh !

8. Quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh, huyện lần thứ XVIII, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng!

9. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam quang vinh muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!                                            

                                                                           BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết