Luật Xử lý vi phạm hành chính và tổng hợp văn bản hướng dẫn
18/03/2023 3:12:00 CH
1387 lượt xem
In Đọc bài

 

Văn bản hợp nhất Luật Xử lý vi phạm hành chính

Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành đang áp dụng được ban hành năm 2012, sau đó được sửa đổi, bổ sung tại Luật Hải quan 2014, Luật Thủy sản 2017 và Luật Xử lý vi phạm hành chính sửa đổi 2020.

Để tiện theo dõi, quý khách hàng có thể xem toàn văn Văn bản hợp nhất 31/VBHN-VPQH năm 2020 hợp nhất Luật xử lý vi phạm hành chính do Văn phòng Quốc hội ban hành.

Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành có 139 điều (đã bị bãi bỏ 3 điều so với thời điểm mới ban hành) và được chia thành 6 phần:

- Phần thứ nhất: Những quy định chung

- Phần thứ hai: Xử phạt vi phạm hành chính

- Phần thứ ba: Áp dụng các biện pháp xử lý hành chính

- Phần thứ tư: Các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính

- Phần thứ năm: Quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính

- Phần thứ sáu: Điều khoản thi hành

Tổng hợp Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

Nghị quyết 24/2012/QH13 ngày 20/6/2012 thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính do Quốc hội ban hành

Nghị định 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Thông tư 149/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 về số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính để sung vào ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Nghị định 20/2016/NĐ-CP ngày 30/3/2016 quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 về kiểm tra xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 65/2020/NĐ-CP ngày 10/6/2020 quy định về tổ chức quản lý và các chế độ đối với người lưu trú tại cơ sở lưu trú trong thời gian chờ xuất cảnh

Nghị định 116/2021/NĐ-CP ngày 21/12/2021 hướng dẫn Luật Phòng, chống ma túyLuật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy

Nghị định 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 hướng dẫn Luật Xử lý vi phạm hành chính

Nghị định 120/2021/NĐ-CP ngày 24/12/2021 quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn

Nghị định 135/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về danh mục, việc quản lý, sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và quy trình thu thập, sử dụng dữ liệu thu được từ phương tiện, thiết bị kỹ thuật do cá nhân, tổ chức cung cấp để phát hiện vi phạm hành chính

Nghị định 138/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quản lý, bảo quản tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tạm giữ, tịch thu và giấy phép, chứng chỉ hành nghề bị tạm giữ theo thủ tục hành chính

Nghị định 142/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất

Nghị định 140/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định về chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc

Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính

Hiện hành, các hình thức xử phạt vi phạm hành chính bao gồm:

(1) Cảnh cáo;

(2) Phạt tiền;

(3) Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

(4) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính (sau đây gọi chung là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính);

(5) Trục xuất.

Hình thức xử phạt (1) và (2) chỉ được quy định và áp dụng là hình thức xử phạt chính.

Hình thức xử phạt còn lại có thể được quy định là hình thức xử phạt bổ sung hoặc hình thức xử phạt chính.

Châu Thanh

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết