Kế hoạch tổ chức hưởng ứng thực hiện Cuộc thi “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017
24/07/2017 11:25:00 SA
3327 lượt xem
In Đọc bài

   HUYỆN ỦY MÙ CANG CHẢI                                                       ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

   BCĐ CUỘC THI TÌM HIỂU

   LSQHĐB VIỆT NAM - LÀO

                            *                                             Mù Cang Chải, ngày 17 tháng 7 năm 2017

             Số:  54 - KH/BCĐ

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức hưởng ứng thực hiện Cuộc thi “ Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017

------------

 

             Thực hiện Kế hoạch 35 - KH/BTCCT, ngày 23/6/2017 của Ban Tổ chức cuộc thi tìm hiểu Lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào tỉnh Yên Bái và Quyết định số 994 - QĐ/HU, ngày 17/7/2017 về việc thành lập Ban chỉ đạo tổ chức hưởng ứng thực hiện Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017; Ban chỉ đạo Cuộc thi huyện Mù Cang Chải xây dựng kế hoạch tổ chức hưởng ứng cuộc thi cụ thể như sau:

            I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

            Giúp nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ trong huyện về tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội; vun đắp tình hữu nghị thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào; đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bóp méo lịch sử, gây chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào của các thế lực thù địch.

            Việc tổ chức cuộc thi là hoạt động thiết thực hưởng ứng “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2017” cùng với các sự kiện: 55 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017); 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2017).

            Công tác tuyên truyền, tổ chức hưởng ứng thực hiện cuộc thi trên địa bàn huyện đảm bảo sâu rộng, thiết thực, hiệu quả.

        II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, HÌNH THỨC THAM GIA CUỘC THI

            1. Đối tượng dự thi

            Cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng vũ trang, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên, học sinh, quần chúng nhân dân đang sinh sống, lao động học tập trên địa bàn huyện Mù Cang Chải.

            2. Nội dung, hình thức thi

            - Thi viết theo các nội dung chủ đề được Ban Tổ chức công bố.

            - Mỗi cá nhân được tham gia không hạn chế số bài dự thi; 01 bài dự thi chỉ được tham gia 01 nội dung chính trong 14 chủ đề được Ban Tổ chức công bố.

            - Đối với bài dự thi của nhóm tác giả: Mỗi nhóm tác giả dự thi không được quá 03 người tham gia và bài dự thi được coi là bài dự thi đồng tác giả.

            3. Quy định về bài dự thi

            Bài dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách…và phải chuyển tải được một trong những chủ đề gợi ý của Ban tổ chức cuộc thi (Có đề cương gợi ý một số nội dung chính trong 14 chủ đề gửi kèm), cụ thể là:

            1. Những cơ sở tạo nên việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam (5/9/1962). Ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước.

            2. Phát triển liên minh chiến đấu, đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ, giành thắng lợi hoàn toàn (1963 - 1975).

            3. Vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Cay xỏn Phômvihản, Chủ tịch Xuphanuvông và các nhà lãnh đạo cấp cao của hai Đảng, hai nhà nước trong quá trình xây dựng và phát triển quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào -Việt Nam.

            4. Quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam từ năm 1976 đến nay. Ý nghĩa và tầm quan trọng của Hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào (được ký kết ngày 18/7/1977).

            5. Những kỷ niệm sâu sắc về tình đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc Việt - Lào trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

            6. Những biểu hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết, gắn bó thủy chung, son sắc của hai dân tộc Việt Nam - Lào dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước từ khi thiết lập mối quan hệ hợp tác và hữu nghị đến nay.

            7. Những kinh nghiệm quý báu về việc gìn giữ, củng cố, phát huy truyền thống hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

            8. Tầm quan trọng của việc giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam trong lịch sử của hai dân tộc và trên những chặng đường phát triển mới.

            9. Những cảm nhận về văn hóa, về đất nước và con người Lào

            10. Cần làm gì để gìn giữ, phát huy tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

            11. Tại sao các thế lực thù địch xuyên tạc gây chia rẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

            12. Tại sao hai dân tộc Việt Nam - Lào phải yêu thương gắn bó chặt chẽ với nhau.

            13. Mối quan hệ hợp tác Yên Bái - Viêng Chăn, Yên Bái - Xay Nha Bu Ly góp phần giữ gìn và phát huy mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào.

            14. Giáo dục đào tạo - điểm sáng trong mối quan hệ hợp tác Yên Bái -Viêng Chăn, Yên Bái - Xay Nha Bu Ly.

            - Bài dự thi là văn xuôi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 5.000 từ, khuyến khích đánh máy in trên giấy A4, cỡ chữ 14, nếu là tiếng Việt thì sử dụng font chữ Times New Roman. Có thể sử dụng ảnh để minh họa thêm bài dự thi (ghi rõ nguồn hoặc tên tác giả ảnh)

            - Các bài dự thi trình bày trên các chất liệu khác như nhôm, nhựa, mô hình…không được xem xét giải cá nhân, nhưng được tính vào số lượng để xét giải tập thể nơi người dự thi nộp bài.

            - Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ: họ tên, tuổi, ngày, tháng, năm sinh; giới tính, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú; số điện thoại liên hệ.

            - Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

            4. Thời gian và địa điểm nộp bài dự thi

            Bắt đầu tính từ khi Ban Tổ chức cuộc thi công bố thể lệ cuộc thi. Hạn cuối cùng các cá nhân gửi bài dự thi về Ban chỉ đạo cấp huyện là ngày 30/8/2017 (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy); Ban chỉ đạo cấp huyện sẽ lựa chọn, tổng hợp các bài dự thi xuất sắc nhất gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

            III. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

            1. Cơ cấu giải thưởng

            + Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh trao giải thưởng như sau:

            * Giải tập thể

             - 02 giải: + 01 giải cho tập thể có nhiều bài dự thi đạt chất lượng cao nhất

                          + 01 giải cho tập thể có nhiều bài dự thi nhất

                            ( mỗi giải tập thể: 3.000.000 đồng)

            * Giải cá nhân:

            - 01 giải nhất: 10.000.000 đồng

            - 02 giải nhì, mỗi giải: 5.000.000 đồng

            - 05 giải ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng

            - 10 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

            - Ngoài các giải thưởng trên, Ban Tổ chức cuộc thi trao thêm một số giải phụ.

            - Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh sẽ lựa chọn 30 bài dự thi xuất sắc nhất gửi về tham dự cuộc thi cấp Trung ương. Những bài xuất sắc được chọn sẽ được nhận quà lưu niệm có giá trị và ý nghĩa của Ban Tổ chức cuộc thi.

            + Cấp Trung ương:

            *Giải tập thể: có 29 giải, bao gồm:

            - 01 giải nhất: 30.000.000 đồng

            - 03 giải nhì, mỗi giải: 10.000.000 đồng

            - 5 giải ba, mỗ giải: 5.000.000 đồng

            - 20 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

            * Giải cá nhân: có 29 giải, bao gồm

            - 01 giải nhất: 30.000.000 đồng

            - 03 giải nhì, mỗi giải 10.000.000 đồng

            - 05 giải ba, mỗi giải: 5.000.000 đồng

            - 20 giải khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng

            2. Thông báo kết quả và trao giải

            Kết quả cuộc thi cấp tỉnh sẽ được công bố tại Lễ tổng kết, trao giải cuộc thi dự kiến vào trung tuần tháng 10/2017.

            Địa điểm tổ chức Lễ trao giải: Do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.

            Ban Tổ chức cuộc thi đài thọ vé tàu, xe và bố trí ăn, ở cho thí sinh đến nhận giải thưởng (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            1. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tiếp nhận, tổng hợp và lựa chọn những bài dự thi tiêu biểu gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh. Kịp thời định hướng, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở các cơ quan, đơn vị tuyên truyền hưởng ứng cuộc thi, báo cáo kịp thời với Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy về nội dung, kết quả hưởng ứng thực hiện cuộc thi.

            2. Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, Trang thông tin điện tử huyện mở chuyên trang, chuyên mục về tổ chức hưởng ứng thực hiện Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam” tỉnh Yên Bái; tăng cường thời lượng phát sóng, thường xuyên tuyên truyền, đăng tải quy chế giải thưởng, thể lệ cuộc thi; các phóng sự, tài liệu liên quan đến truyền thống, quan hệ lịch sử đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

            3. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, Huyện đoàn thanh niên kịp thời xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hưởng ứng cuộc thi sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên đảm bảo mục đích, yêu cầu kế hoạch đề ra.

          4. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, hưởng ứng  Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai tổ chức thực hiện cuộc thi đến 100%  cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân.

Trên đây là kế hoạch tổ chức hưởng ứng thực hiện Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào” năm 2017 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Ban Chỉ đạo tổ chức hưởng ứng thực hiện cuộc thi yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện đạt kết quả./.

 

 

 

Nơi nhận:                                     TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY

- BTG Tỉnh uỷ;                                                               Kiêm   

- T.T Huyện uỷ;                                             TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CUỘC THI

- Các ban xây dựng Đảng;

- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc;

- MTTQ và các đoàn thể;

- Phòng GD - ĐT;

- Lưu HU./.                                                                                   

                                                                                

                                                                         

                                                                           Đào Thị Thu Thủy

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết