Công văn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống bão lũ
10/08/2017 11:38:00 CH
3164 lượt xem
In Đọc bài

 HUYỆN UỶ MÙ CANG CHẢI                                                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

           BAN TUYÊN GIÁO

                              *                                    Mù Cang Chải, ngày  08 tháng 8 năm 2017

             Số: 98 - CV/TG

“V/v tuyên truyền phòng, chống bão lũ”

 

 

Kính gửi:  - Các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy;

                  - Đài TT - TH; Phòng VH – TT huyện;

                 - Báo cáo viên; Ban Tuyên giáo cơ sở;

                     - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện.

 

Thực hiện Công văn số 530-CV/TG, ngày 07/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh  ủy Yên Bái về việc tuyên truyền phòng, chống bão lũ, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc; Đài TT-TH, Phòng Văn hóa - Thông tin, đội ngũ Báo cáo viên, Ban Tuyên giáo cơ sở, MTTQ và các đoàn thể huyện tiếp tục chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền phòng, chống bão lũ trên địa bàn huyện, tập trung một số nội dung sau:

1. Tăng cường các tin, bài, ảnh của các cơ quan thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử huyện, tuyên truyền những thiệt hại về người, tài sản sau mưa lũ. Thông tin đảm bảo khách quan, trung thực, không đưa quá sâu những hình ảnh đau thương, mất mát hoặc khai thác một chiều những hình ảnh phản cảm qua các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội.

2. Tuyên truyền sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh; sự chung tay của các cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong huyện trong công tác khắc phục hậu quả mưa lũ, tìm kiếm cứu nạn; công tác thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại, nhất là những hộ có người bị nạn, hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng chu đáo cho người bị thiệt mạng; chủ động rà soát, di dời khẩn cấp dân cư ở những khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân; công tác khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường sau bão lũ, đảm bảo cơ sở hạ tầng, vật chất chuẩn bị cho khai giảng năm học mới.

3. Tiếp tục tuyên truyền cảnh báo người dân khi đi nương, đi ruộng, đi rừng, chăn trâu…không chủ quan, lơ là trước những diễn biến phức tạp của thời tiết. Đề cao phương châm “4 tại chỗ”, chủ động, sẵn sàng phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn khi thiên tai xảy ra. Tuyên truyền, biểu dương những tấm gương dũng cảm trong phòng, chống bão lũ, cứu hộ, cứu nạn.

4. Tăng cường tuyên truyền, kêu gọi, biểu dương những tấm lòng hảo tâm của các tập thể, cá nhân đã ủng hộ, giúp đỡ đối với nhân dân huyện Mù Cang Chải. Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ quan báo chí Trung ương tác nghiệp tại các nơi bị thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Trên đây là Công văn tuyên truyền phòng, chống bão lũ trên địa bàn huyện Mù Cang Chải. Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đề nghị các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                     K/T TRƯỞNG BAN

- BTG Tỉnh ủy;                                                            PHÓ TRƯỞNG BAN

- T.T Huyện ủy;

- Như kính gửi;                                                                    

- Lưu TG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

               

 

                                                             

                                                                                  Thào A Páo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết