Báo cáo số 281/BC-UBND ngày 24/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc triển khai Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 03/6/2019 của UBND tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, giai đoạn 2019 - 2022"
06/08/2019 4:30:00 CH
3070 lượt xem
In Đọc bài

 Tệp đính kèm: Tải về

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết