Báo cáo số 239/BC-UBND ngày 01/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc tự kiểm tra, đánh gái việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hoạt động của Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
30/07/2019 2:43:00 CH
3447 lượt xem
In Đọc bài

 Tập đính kèm: Tải về

Thư viện ảnh

      

Thư viện Video

Liên kết