Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
Ngày xuất bản: 07/02/2018 10:07:00 SA

Tập tin đính kèm: Tải về 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 222/BC-UBND ngày 22/6/2019 củ UBND huyện Mù Cang Chải về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 6 tháng đầu năm 2019
 • Báo cáo rà soát Đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Công văn triển khai thực hiện chỉ thị số 31-CT/HU ngày 15/8/2018 của ban thường vụ huyện ủy Mù Cang Chải
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Công văn rà soát Đánh giá quy định thủ tục hành chính năm 2018
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý 2 phương hướng nhiệm vụ quý 3/ 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính quý 1 phương hướng nhiệm vụ quý 2/ 2018 trên địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • Kế hoạch triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
 • Kế hoạch rà soát đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
 • Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích
 • 1-10 of 136<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết