DANH SÁCH CÁC THỬA ĐẤT CỦA CÙNG MỘT NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI ĐƯỢC GIAO QUẢN LÝ
Ngày xuất bản: 30/08/2017 10:03:00 SA

 Tập tin đính kèm: Tải về

Thủ tục khác:

 • Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng mà chủ rừng chuyển đi nơi khác (Không bao gồm Chủ rừng là tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài)
 • Thu hồi rừng đối với các trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 26 Luật Bảo vệ và phát triển rừng và khoản 2 Điều 26 Nghị định số 23/2006/NĐ-CP.
 • Thu hồi đất với đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trong trường hợp tự nguyện trả lại đất.
 • Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 38 của Luật Đất đai, đối với cá nhân
 • Thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 10 Điều 38 của Luật Đất đai, đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư
 • Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 8 Điều 38 của Luật Đất đai đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư.
 • Thu hồi đất đối với các trường hợp quy định tại các khoản 12 Điều 38 của Luật Đất đai (đối tượng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư)
 • Khai thác tre, nứa và lâm sản khác (trừ gỗ) trong rừng phòng hộ là rừng tự nhiên chủ hộ là gia đình, cá nhân, cộng dồng dân cư khi rừng đạt độ tàn chẻ trên 80%
 • Khai thác tận thu trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân
 • Khai thác tận dụng trong rừng sản xuất là rừng tự nhiên đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
 • 31-40 of 74<  1  2  3  4  5  6  7  8  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết