BÁo cáo công tác cải cách hành chính năm 2017 phương hướng nhiệm vụ năm 2018
Ngày xuất bản: 28/12/2017 3:45:00 CH

 Tập tin đính kèm: Tải về

Thủ tục khác:

 • Báo cáo công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2017
 • Báo cáo một số nhiệm vụ cụ thể triển khai công tác CCHC 6 tháng cuối năm 2017
 • Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 6 tháng đầu năm 2017
 • Báo cáo công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
 • Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính nhà nước huyện Mù Cang Chải
 • Báo cáo tự kiểm tra tự kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quán triệt, tuyên truyền, phổ biến và thực hiện chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp
 • Công văn tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện
 • Báo cáo công tác cải cách hành chính quý I phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2017
 • Công văn tiếp tục triển khai thực hiện công tác cải cách TTHC theo chỉ thị số 13/CT-TTg và quyết định số 08/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ
 • Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2017 trê địa bàn huyện Mù Cang Chải
 • 11-20 of 53<  1  2  3  4  5  6  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết