Trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:39:47 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Trợ cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định. Người xin trợ cấp đến UBND xã, phường, thị trấn gặp cán bộ làm công tác lao động xã hội để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ, thủ tục và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào đơn đề nghị hưởng trợ cấp  phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng.

Bước 2: Định kỳ cán bộ lao động xã hội của xã, phường, thị trấn chuyển hồ sơ về phòng lao động TBXH huyện.

Bước 3: Cán bộ phòng Lao động TBXH huyện sau khi tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ, nếu đầy đủ làm thủ tục chuyển đến Sở Lao động TBXH xét trợ cấp.

Bước 4:  Định kỳ Sở Lao động TBXH tỉnh mua phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình và phục hồi chức năng, cấp cho đối tượng tại Sở Lao động TBXH tỉnh.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị đề nghị trợ cấp xã hội (có xác nhận của thôn, tổ nhân dân nơi đối t­ượng đang cư­ trú tại xã, ph­ường, thị trấn).

+ Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về tình trạng bệnh tật

b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

+ Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Thông tư 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/07/2007 của Bộ LĐ-TBXH hướng dẫn một số điều của NĐ 67/2007/NĐ-CP về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội.

+ Quyết định 1683/QĐ-UBND ngày 15/10/2007 của UBND tỉnh Yên Bái quy định chế độ trợ giúp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp xã hội theo mẫu số 01

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết