Tiếp nhận biểu diễn
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:35:26 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Tiếp nhận biểu diễn

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Sau khi Sở Văn hoá Thông tin và Du lịch tỉnh cấp phép, cá nhân hoặc tổ chức được cấp phép mang hồ sơ đến Phòng Văn hoá và Thông tin cấp huyện vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần

Bước 2: Phòng Văn hoá và Thông tin tiếp nhận biểu diễn

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp phép biểu diễn

+ Giấy phép do Sở Văn hoá Thông tin và Du lịch tỉnh cấp

+ Danh mục các tiết mục, kịch bản được phép biểu diễn, công diễn do Cục Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hoá cấp

+ Kịch bản, kịch mục

+ Danh sách diễn viên tham gia biểu diễn

2) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 07 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Tổ chức, Cá nhân  

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC: Phòng Văn hoá và Thông tin

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Nghị định số 11/2006/NĐ-CP ngày 18/01/2006 của Chính phủ về việc ban hành quy chế hoạt động văn hoá và kinh doanh dịch vụ văn hoá công cộng

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết