Điều chỉnh bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS)
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:30:05 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Điều chỉnh bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS)

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Đến phòng Giáo dục và Đào tạo để được hướng dẫn theo đúng quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng GD&ĐT (trong giờ hành chính);

Bước 3: Trả kết quả tại tổ chỉ đạo chuyên môn phòng GD&ĐT: Điều chỉnh và cấp bằng tốt nghiệp THCS (trong giờ hành chính)

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin điều chỉnh và cấp bằng tốt nghiệp THCS,

+ Quyết định của các cấp có thẩm quyền cải chính hộ tịch theo quy định của pháp luật về cải chính hộ tịch.

+ Giấy khai sinh bản chính, chứng minh thư nhân dân, tờ trình đề nghị điều chỉnh bằng tốt nghiệp THCS của cơ sở giáo dục nơi xét tốt nghiệp đối với trường hợp các nội dung trên bằng tốt nghiệp bị ghi sai do lỗi cơ sở giáo dục xét tốt nghiệp và cơ quan cấp bằng tốt nghiệp.

2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC: Phòng GD&ĐT cấp huyện

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Quyết định số 33/2007/QĐ-BGD-ĐT ngày 20/6/2007 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT  ban hành quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân.

X. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết