Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:23:32 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1:  Tổ chức, cá nhân xin cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu gửi hồ sơ về Phòng Kinh tế/kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Bước 2:  Phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ của Tổ chức cá nhân vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần .

 Cán bộ, công chức tiến hành thẩm định hồ sơ và các điều kiện cần thiết.

Trong trường hợp hồ sơ và các điều kiện đáp ứng yêu cầu cán bộ, công chức viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

 Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Phòng Kinh tế/kinh tế hạ tầng trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

 Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ phòng Kinh tế/Kinh tế hạ tầng có văn bản yêu cầu tổ chức cá nhân bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần và nộp lại giấy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, nộp phí nhận biên lai thu phí.

III. CÁCH THỰC HIỆN:

+ Nộp trực tiếp tại phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

+ Qua bưu điện

IV. HỒ SƠ:

 Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu – Phụ lục số 33, Thông tư số 39/2012/TT-BCT;

+ Bản sao Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu đã được cấp (nếu có);

+ Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung.

Số lượng hồ sơ: 02 bộ hồ sơ, 01 bộ hồ sơ gửi về Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, thương nhân lưu 01 bộ hồ sơ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC:  10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC:

 Doanh nghiệp đã có Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu nhưng trường hợp có thay đổi các nội dung của Giấy phép.

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố nơi tổ chức, cá nhân đặt cơ sở sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế/ Kinh tế hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu (cấp sửa đổi, bổ sung)

IX. PHÍ, LỆ PHÍ:

 + Lệ phí cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu: 200.000 đồng.

+ Đối với tổ chức, cá nhân tại khu vực ngoài địa bàn thành phố, thị xã bằng 50% (năm mươi phần trăm) mức thu tương ứng quy định.

X. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC:

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

+ Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

+ Thông tư số 39/2012/TT-BCT ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu;

Thông tư số 77/2012/TT-BTC ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài Chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh, phí thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kinh doanh có điều kiện thuộc lĩnh vực thương mại, lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, lệ phí cấp giấy phép kinh doanh thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí cấp giấy phép thành lập Sở giao dịch hàng hóa.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

 Đơn đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh sản phẩm rượu - Phụ lục 33, Thông tư số 39/2012/TT-BCT  ngày 20  tháng 12  năm 2012 của Bộ Công Thương

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết