Cấp giấy phép mở lối rẽ
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:21:07 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Cấp giấy phép mở lối rẽ

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật

+ Viết đơn xin cấp phép mở lối rẽ có xác nhận của chính quyền địa phương.

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

+ Đến cơ quan, đơn vị tư vấn có đủ tư cách pháp nhân lập hồ sơ thiết kế mở lối rẽ.

+ Giấy phép đăng ký kinh doanh (đối với hộ kinh doanh)

Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng trực 1 cửa UBND cấp huyện (thành phố) vào các ngày làm việc trong tuần

Bước 3: Trả hồ sơ tại phòng trực một cửa vào các ngày làm việc trong tuần

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn xin cấp phép mở lối rẽ

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước

+ Hồ sơ thiết kế do cơ quan, tổ chức, đơn vị đủ  tư  cách  pháp nhân lập có xác nhận của đơn vị, tổ chức, cơ quan đó. Bản vẽ thiết kế thể hiện được vị trí mặt bằng, kết cấu của công trình; sơ đồ vị trí; ảnh chụp hiện trạng.

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (nếu là hộ kinh doanh).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân, Tổ chức

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý đô thị

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định cấp phép xây dựng mở lối rẽ qua hành lang

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. CĂN CỨ PHÁP LÝ: Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 13/02/2003 của UBND tỉnh Yên Bái

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: Không      

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thủ tục khác:

 • Báo cáo số 355/BC-UBND của Ủy ban Nhân dân huyện Mù Cang Chải về kết quả tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2019
 • Báo cáo số 318/BC-UBND ngày 03/9/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về công tác cải cách hành chính Quý III, phương hướng nhiệm vụ Quý IV năm 2019
 • Báo cáo số 316/BC-UBND ngày 30/8/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về kết quả hoạt động và những khó khăn, vướng mắc tại Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện, cấp xã huyện Mù Cang Chải
 • Quy trình quản lý rủi ro và cơ hội áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát thông tin dạng văn bản áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Quy trình đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
 • Mục tiêu chất lượng giải quyêt thủ tục hành chính năm 2019
 • Công văn số 1642/UBND-VP ngày 31/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc cải thiện kết quả chấm điểm chỉ số cải cách hành chính PAR INDEX
 • Công văn số 1634/UBND-VP ngày 30/7/2019 của UBND huyện Mù Cang Chải về việc rà soát, đánh giá quy định, thủ tục hành chính năm 2019
 • 1-10 of 154<  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết