Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:15:10 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Cá nhân có nhu cầu xác nhận hoàn cảnh người tàn tật có thể đến phòng Lao động - TB&XH huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin xác nhận tại phòng Lao động - TBXH huyện. Cán bộ công chức có trách nhiệm xem xét đối chiếu danh sách, hồ sơ người tàn tật quản lý tại phòng, nếu hợp lệ và đúng đối tượng sẽ xác nhận và trả kết quả ngay sau khi xác nhận xong. Nếu không nhất trí thì giải thích và trả lời ngay cho đối tượng biết.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

 a) Thành phần hồ sơ, bao gồm: Đơn xin xác nhận viết tay của đối tượng có xác nhận của xã và bệnh viện

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Ngay trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp  lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy xác nhận

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC:

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC: Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của CP về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội.

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết