Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:14:41 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Cá nhân có nhu cầu vay vốn đi xuất khẩu lao động đến UBND cấp xã để được hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật. Đơn xin vay vốn có xác nhận của UBND cấp xã.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin xác nhận vay vốn tại phòng Lao động -TB&XH huyện.

Bước 3: Phòng Lao động - TB&XH huyện tiếp nhận hồ sơ, xem xét đối chiếu danh sách quản lý hộ nghèo tại thời điểm nếu đủ điều kiện theo quy định sẽ tiến hành xác nhận

Bước 3: Xác nhận và trả kết quả tại phòng Lao động - TB&XH huyện vào giờ hành chính các ngày làm việc.

Bước 4: Căn cứ xác nhận của phòng Lao động TBXH, người có nhu cầu vay vốn đến thực hiện việc vay vốn tại ngân hàng chính sách huyện.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị của người lao động tự viết

+ Hợp đồng của đối tác nhận xuất khẩu lao động

+ Đơn xin vay vốn theo mẫu của Ngân hàng chính sách

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: Ngay trong ngày làm việc nếu hồ sơ hợp  lệ.

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng LĐTB&XH cấp huyện.

b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTB&XH cấp huyện

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy xác nhận

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC: Không

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC: Quyết định số 170/2005/QĐ-TTCP ngày 8/7/2005 của TTCP về việc ban hành chuẩn hộ nghèo áp dụng trong giai đoạn 2006-2010

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: Không

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết