Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:04:43 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Tiếp nhận đối tượng vào cơ sở Bảo trợ xã hội

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ thủ tục hồ sơ theo quy định. Người đề nghị vào Trung tâm bảo trợ xã hội có thể đến UBND các xã, phường hoặc phòng LĐTBXH cấp huyện để được hướng dẫn thủ tục, hồ sơ vào tất cả các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ từ UBND các xã, phường, thị trấn gửi lên:

- Nếu đầy đủ theo quy định thì tiếp nhận

- Nếu chưa đầy đủ thì hướng dẫn hoàn thiện bổ sung theo quy định

Bước 3: Phòng LĐTBXH tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ gửi lên Sở LĐTBXH tỉnh xem xét, quyết định.

Bước 4: Sau khi có Quyết định, phòng LĐTBXH có trách nhiệm thông báo và gửi Quyết định cho chính quyền địa phương và cá nhân để đưa đối tượng vào cơ sở bảo trợ xã hội.

III. CÁCH THỰC HIỆN: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước

IV. HỒ SƠ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị theo mẫu có xác nhận của chính quyền địa phương.

+ Sở yếu lý lịch của đối tượng ( có xác nhận của chính quyền địa phương)

+ Biên bản họp hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội của cơ sở

+ Văn bản xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền về tình trạng bệnh tật ( nếu có)

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT TTHC: 20 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: Cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở LĐTBXH tỉnh Yên Bái.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng LĐTBXH cấp huyện, thị, thành phố

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): UBND các xã, phường, thị trấn.

VIII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Quyết định hành chính

IX. PHÍ, LỆ PHÍ: Không

X. YÊU CẦU THỰC HIỆN TTHC:

+ Sơ yếu lý lịch cá nhân ( có xác nhận của UBND cấp xã)

+ Văn bản xác nhận của cơ quan y tế về tình trạng bệnh tật ( nếu có)

XI. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TTHC:

Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng Bảo trợ xã hội

Thông tư số 09/2007/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2007 của Bộ Lao động thương binh và xã hội

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI:

+ Đơn đề nghị được nuôi dưỡng tại cơ sở Bảo trợ xã hội (Mẫu 1c)

Biên bản họp Hội đồng xét duyệt trợ cấp xã hội (Mẫu 2)

 

Thủ tục khác:

 • Xác nhận hoàn cảnh người tàn tật
 • Xác nhận hồ sơ cho các đối tượng xuất khẩu lao động thuộc diện ưu tiên vay vốn từ nguồn thuộc Ngân hàng chính sách xã hội
 • Xác nhận đối tượng học nghề là con hộ nghèo, người tàn tật
 • Trợ cấp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi, mất nguồn nuôi dưỡng; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người nhiễm HIV/AIDS không có khả năng lao động thuộc diện hộ nghèo
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người mắc bệnh tâm thần thuộc các loại tâm thần phân liệt, rối loạn tâm thần đã được cơ quan y tế chuyên khoa tâm thần chữa trị nhiều lần nhưng chưa thuyên giảm.
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Người đơn thân thuộc diện hộ nghèo đang nuôi con nhỏ dưới 16 tuổi hoặc đang theo học văn hoá, học nghề dưới 18 tuổi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với gia đình, cá nhân nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi
 • Thủ tục Hưởng trợ cấp hàng tháng đối với Gia đình có từ 02 người trở lên là người tàn tật nặng không có khả năng tự phục
 • 1-10 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết