Thủ tục cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công (chuyển đi)
Ngày xuất bản: 24/11/2015 3:06:43 SA

I. TÊN THỦ TỤC: Thủ tục cấp giấy giới thiệu di chuyển chế độ đối với người có công (chuyển đi)

II. TRÌNH TỰ THỰC HIỆN:

Bước 1: Người xin cấp giấy giới thiệu chuẩn bị thủ tục đầy đủ theo quy định, có thể đến phòng UBND xã, phường, thị trấn hoặc phòng Lao động thương binh xã hội cấp huyện để được hướng dẫn việc chuẩn bị hồ sơ và được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận vào đơn xin di chuyển chế độ.

Bước 2: Cá nhân nộp đơn đề nghị di chuyển chế độ đã được UBND xã, phường, thị trấn xác nhận và sổ hộ khẩu nơi cư trú mới chuyển đến  phòng Lao động TB&XH cấp huyện

+ Trường hợp thủ tục đã đầy đủ thì tiếp nhận:

+ Trường hợp thủ tục chưa đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn cá nhân hoàn thiện theo quy định.

Bước 3: Viết giấy giới thiệu và kèm theo hồ sơ gửi, đề nghị Sở Lao động TB&XH tỉnh làm thủ tục di chuyển chế độ của người có công đến nơi cư trú mới.

III. CÁCH THỨC THỰC HIỆN:  Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

IV. HỒ SƠ:

1) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Đơn đề nghị viết tay (có xác nhận của UBND xã, phường nơi đang cư trú và lĩnh trợ cấp).

+ Bản sao sổ hộ khẩu nơi chuyển đến

2) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)

V. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT :

Trong ngày làm việc nếu đủ hồ sơ hợp lệ

VI. ĐỐI TƯỢNG THỰC HIỆN TTHC: cá nhân

VII. CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC:

1) Sở Lao động TB&XH tỉnh Yên Bái.

2) Phòng LĐTB&XH cấp huyện.

VIII. PHÍ, LỆ PHÍ: không

IX. CĂN CỨ PHÁP LÝ:

1. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 26/5/2005 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

2. Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26/5/2006 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công.

3. Thông tư số 07/2006/TT-BLĐTBXH ngày 26/7/2006 của Bộ Lao động TB&XH.

X. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TTHC: Giấy giới thiệu và hồ sơ kèm theo

XI. YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN TTHC: không

XII. MẪU ĐƠN, TỜ KHAI: không

 

Thủ tục khác:

 • Giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân của Lão thành cách mạng, Cán bộ tiền khởi nghĩa, Thương binh, bệnh binh có tỷ lệ từ 61% trở lên từ trần
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với người có công giúp đỡ cách mạng
 • Giải quyết trợ cấp một lần đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày và người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc chết trước ngày 01/01/1995.
 • Giải quyết mai táng phí và trợ cấp một lần cho thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ, lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học đang hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần.
 • Giải quyết mai táng phí đối với cựu chiến binh từ trần
 • Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên đối với trẻ mồ côi, trẻ bị bỏ rơi được gia đinh nhận nuôi dưỡng
 • Giải quyết chế độ trợ cấp thường xuyên đối với đối tượng hưởng trợ cấp xã hội tại cộng đồng
 • Giải quyết chế độ trợ cấp một lần hoặc trợ cấp hàng tháng đối với Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động trong kháng chiến
 • Giải quyết chế độ đối với thân nhân liệt sỹ (trường hợp là dân sự).
 • 31-40 of 50<  1  2  3  4  5  >

  Thư viện ảnh

        

  Thư viện Video

  Liên kết